Postural Träning

enligt OptimumMetoden

Här hittar vi den strukturella grundorsaken till obalanser som orsakar smärta, värk och strama muskler i kroppen. Med Postural Träning eliminerar vi och hittar grundorsaken till symptomen, vilket leder till en välbalanserad kropp som får en bra belastningsfördelningkedja. Vi uppnår hållbara resultat.

Postural träning passar alla. Den används som behandling men likaväl med syftet att återge kroppen sin optimala funktion och att förebygga en obalanserad kropp som orsarkar smärta, värk och strama muskler på sikt.


Vid första besöket talar du om dina besvär och din historik kring tidigare skador. Därefter gör din tränare en noggrann funktion- och kroppsanalys som lägger gruden till ditt posturala träningsprogram. Under analysen kan det vid behov utföras olika milda behandlingstekniker med syftet att släppa på muskelspänningar och koppla på dina posurala muskler. Avslutningsvis går man igenom ditt individuella träningsprogram som baseras på posturala träningsövningar anpassade efter just dina besvär. Övningarna utför du sedan hemma 5 dagar i veckan.


Andra besöket bokas in cirka 2 till 3 veckor efter ditt första besök. Då görs en uppföljning och en genomgång av ett nytt träningsprogram av posturala övningar.


Tredje besöket bokas in efter ytterliggare 2 till 3 veckor och upplägget är likt det andra besöket. I takt med att din kropp blir bättre och bättre så minskar antalet posturala övningar i ditt program och avslutningsvis får du ett program med få posturala övningar som du fortsätter att göra för att behålla din kropp välbalanserad utan smärtproblematik.


Eventuellt fler besök bokas därefter inom loppet av några månader. Antalet besök som krävs avgörs av dina besvär samt hur mycket tid du lägger på din posturala träning.